UA-152935336-1
Mody masoandro
Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana

Izaho no fahazavan'izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina.

Ireo lohahevitra malaza

porc

Tsy fihinana ny hena-kisoa sy ny henam-biby voalaza fa maloto

Tsy miova ny Mpahary antsika, omaly, anio ary mandrakizay mandrakizay  araka ny nolazainy Isaia 48:12 Mihainoa Ahy, ry Jakoba, sy ry Isiraely izay nantsoiko: Tsy miova...
www.000webhost.com